Brama Opatowska

Brama Opatowska jest jednym z wielu zabytków Sandomierza. To piękny przykład gotyckiej bramy wjazdowej, ufundowanej przez samego Kazimierza Wielkiego w II połowie XVI w.

Na jej szczycie znajduje się renesansowa attyka ufundowana przez sandomierskiego lekarza Stanisława Bartolona; pierwotnie brama była niższa, a jej szczyt był zwieńczony stożkowym dachem. Solidne mury u podstawy mają 6 m grubości, a biegnąc ku górze zwężają się o 0,6 m. Znajdują się w nich wąskie okienka strzelnicze, natomiast w przyziemiu możemy obejrzeć kamienne arkady przejazdowe w kształcie ostrołuku. Ze szczytu bramy zwiedzający mogą podziwiać piękną panoramę miasta oraz okolic.

Brama jest jedyną zachowaną spośród czterech: Zawichojskiej, Lubelskiej i Krakowskiej; oprócz nich w Sandomierzu znajdowały się jeszcze dwie furty, z których zachowała się tylko Dominikańska, nazywana też Uchem Igielnym. W czasach Kazimierza Wielkiego Sandomierz został otoczony nowymi murami, a wjazdu do miasta strzegły właśnie wspomniane bramy.

W czasie powstania styczniowego wewnątrz tej niezwykłej budowli doszło do dramatycznego epilogu bitwy pod Słupczą. Powstańcy, którzy zostali zmuszeni do wycofania się z pola bitwy, zbudowali w bramie barykadę. Niestety ich opór został złamany już po pierwszym ataku Kozaków, którzy za nimi podążali.

Od dnia 22 listopada 2017 r. Brama Opatowska wraz z sandomierskim historyczny zespołem architektoniczno – krajobrazowym została wpisana na listę pomników historii, przyznawany zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Źródło informacji: Wikipedia oraz http://www.bramaopatowska.eu/index.php/ (na oficjalnej stronie Bramy, można również uzyskać więcej informacji na temat obiektu).