Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie

Klasztor w Jędrzejowie to najstarsze opactwo cysterskie w Polsce. Zostało ono ufundowane w 1140 r. przez Janika Jaksa przyszłego arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz jego brata Klemensa. Na zaproszenie fundatorów przybyli tam cystersi z francuskiego Miromondu. 

Pod koniec średniowiecza, opatem został Mikołaj Odrowąż z Rembieszyc to on zaplanował  modernizację  klasztoru. W 1475 r. przebudował klasztor z krużgankami, wprowadził gotyk do romańskiego kościoła, zbudował odrębny budynek opatówki z hospicjum. Prace artystyczne zostały powierzone ówczesnym mistrzom. Pracował tu m.in.Wit Stwosz i krakowscy złotnicy: Mikołaj Kregler i Mikołaj Breimer.  W miejsce zniszczonego XII-wiecznego kościółka parafialnego został zbudowany w 1479 nowy, gotycki kościół (dziś pw św. Trójcy). Centralnymi budowlami powstających opactw były bazylika bezwieżowa na planie krzyża łacińskiego i klasztor skupiony wokół wirydarza. Pozostałe budynki spełniały rolę pomocniczą, głównie gospodarczą.

Dzięki działalności mnichów rozwijało się tu życie duchowe oraz kulturalne. Mnisi zakładali małe elementarne szkółki, a nawet szpital i hospicjum. Klasztor posiadał młyny, tartak, hutę szkła i zakład budowy organów. Ten złoty okres zakończył się w czasie potopu szwedzkiego. Kolejne pożary i kasata wprowadzona przez cara Aleksandra przyczyniły się do ostatecznego upadku klasztoru. Cystersi mogli powrócić do Jędrzejowa dopiero po II wojnie światowej.

Opactwo zawdzięcza swoją sławę polskiemu kronikarzowi Wincentemu Kadłubkowi. Ten wyjątkowy mnich żył na przełomie XII i XIII w., w tym czasie w Europie Zachodniej oraz Polsce rozpoczął się okres ożywienia duchowego, intelektualnego i gospodarczego. Słynna Kronika Wincentego Kadłubka stała się źródłem wiedzy o historii Polski oraz pomnikiem kultury polskiej z okresu swojego powstania.

Źródła: http://jedrzejow.cystersi.pl/opactwo/historia.html?df06ebad3866eb63ce6c12ce11033df7=67e199e34f39dfbf1e4020e72107c891  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archiopactwo_Cysters%C3%B3w_w_J%C4%99drzejowie